Không phân biệt chính quy và tại chức: Chuyện không của riêng tấm bằng

Hằng năm, thí sinh phải vất vả vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia để giành suất vào một trường chính quy. Ảnh: Hải Nguyễn
Hằng năm, thí sinh phải vất vả vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia để giành suất vào một trường chính quy. Ảnh: Hải Nguyễn
Hằng năm, thí sinh phải vất vả vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia để giành suất vào một trường chính quy. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM