Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến:

“Không phải cứ có dự án là thu hồi đất”