Không lo thiếu thịt dịp Tết

Thịt lợn nhập khẩu được cung ứng ra thị trường dịp Tết. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn nhập khẩu được cung ứng ra thị trường dịp Tết. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn nhập khẩu được cung ứng ra thị trường dịp Tết. Ảnh: Kh.V
Lên top