Đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân chống dịch COVID-19

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Hàng hóa tiêu dùng, nhất là gạo, lương thực, thực phẩm trong siêu
thị tại TPHCM phong phú, giá không đổi. Ảnh: P.V
Hàng hóa tiêu dùng, nhất là gạo, lương thực, thực phẩm trong siêu thị tại TPHCM phong phú, giá không đổi. Ảnh: P.V
Hàng hóa tiêu dùng, nhất là gạo, lương thực, thực phẩm trong siêu thị tại TPHCM phong phú, giá không đổi. Ảnh: P.V
Lên top