Không lấy lý do dịch COVID-19 để biện minh cho việc chưa hoàn thành

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại tại buổi lễ phát động.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại tại buổi lễ phát động.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại tại buổi lễ phát động.
Lên top