Không khởi tố vụ đốt chòi canh bảo vệ rừng ở Quảng Trị

Chòi canh bảo vệ rừng của người dân A Bung bị phá. Ảnh: Hưng Thơ.
Chòi canh bảo vệ rừng của người dân A Bung bị phá. Ảnh: Hưng Thơ.
Chòi canh bảo vệ rừng của người dân A Bung bị phá. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top