Không khí lạnh tràn về miền Tây, Bạc Liêu lo cúm gia cầm

Vịt chạy đồng chưa được tiêm phòng tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Vịt chạy đồng chưa được tiêm phòng tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Vịt chạy đồng chưa được tiêm phòng tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top