Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá trên đỉnh Phanxipăng

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu đã xuất hiện băng giá trên đỉnh Phanxipăng. Ảnh minh họa
Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu đã xuất hiện băng giá trên đỉnh Phanxipăng. Ảnh minh họa
Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu đã xuất hiện băng giá trên đỉnh Phanxipăng. Ảnh minh họa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM