Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa dông gió rét ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top