Không khai báo y tế, Phó GĐ Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương bị kỷ luật

Khu phố có nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP.Hải Dương trong thời gian bị cách ly. Ảnh: MC
Khu phố có nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP.Hải Dương trong thời gian bị cách ly. Ảnh: MC
Khu phố có nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP.Hải Dương trong thời gian bị cách ly. Ảnh: MC
Lên top