Không hoàn thành tiêm vaccine COVID-19: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top