“Không giảng bài trong lớp”, “dùng lời nói thô tục”: Hãy nhìn lại cách dạy học!

Một học sinh phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM, ảnh: minh họa
Một học sinh phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM, ảnh: minh họa
Một học sinh phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM, ảnh: minh họa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top