Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không gian sông Sài Gòn dành cho ai?

Việc các dự án phát triển ồ ạt sẽ khiến quá tải về hạ tầng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống xung quanh khu vực sông Sài Gòn. Ảnh: N.TIẾN
Việc các dự án phát triển ồ ạt sẽ khiến quá tải về hạ tầng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống xung quanh khu vực sông Sài Gòn. Ảnh: N.TIẾN