Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Từ ngày 1.1.2021 chính thức mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Ngọc Anh
Từ ngày 1.1.2021 chính thức mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Ngọc Anh
Từ ngày 1.1.2021 chính thức mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Ngọc Anh
Lên top