Không được xét nghiệm xác định COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top