Vĩnh Phúc:

Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác để trù dập công chức

Lên top