Không được dự tuyển viên chức, giáo viên kiến nghị Chủ tịch tỉnh

Cô Bùi Thị Hồng Duyên (trái) và đồng nghiệp kiến nghị nguyện vọng được tham gia dự tuyển viên chức. Ảnh: Quang Đại
Cô Bùi Thị Hồng Duyên (trái) và đồng nghiệp kiến nghị nguyện vọng được tham gia dự tuyển viên chức. Ảnh: Quang Đại
Cô Bùi Thị Hồng Duyên (trái) và đồng nghiệp kiến nghị nguyện vọng được tham gia dự tuyển viên chức. Ảnh: Quang Đại
Lên top