Không được cấp giấy phép lái xe trong 5 năm nếu gian lận sát hạch

Gian lận trong sát hạch sẽ không cấp giấy phép lái xe trong 5 năm. Ảnh: GT
Gian lận trong sát hạch sẽ không cấp giấy phép lái xe trong 5 năm. Ảnh: GT
Gian lận trong sát hạch sẽ không cấp giấy phép lái xe trong 5 năm. Ảnh: GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top