Không đủ điều kiện, "nhà báo quốc tế" vẫn thành hội viên Hội Nhà báo?

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: Nguoilambao.vn.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: Nguoilambao.vn.
"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: Nguoilambao.vn.
Lên top