Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Luật sư Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink. Ảnh Dân Trí.
Luật sư Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink. Ảnh Dân Trí.