Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Luật sư Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink. Ảnh Dân Trí.
Luật sư Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink. Ảnh Dân Trí.
Luật sư Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Luật Vietthink. Ảnh Dân Trí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM