Không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19

Ông X. không đeo khẩu trang, có hành vi chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19.
Ông X. không đeo khẩu trang, có hành vi chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19.
Ông X. không đeo khẩu trang, có hành vi chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19.
Lên top