Không để Thủy điện Trị An ngưng trệ sản xuất vì dịch COVID-19

Công ty Thuỷ điện Trị An bố trí cho 50 người để vừa vận hành, vừa trực sửa chữa. Ảnh VN
Công ty Thuỷ điện Trị An bố trí cho 50 người để vừa vận hành, vừa trực sửa chữa. Ảnh VN
Công ty Thuỷ điện Trị An bố trí cho 50 người để vừa vận hành, vừa trực sửa chữa. Ảnh VN
Lên top