Nguy cơ mất trắng sau 12 năm được giao đất dự án:

Không để quyết định hành chính xâm hại quyền lợi nhà đầu tư

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: P.C
Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: P.C
Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 (Thanh Oai, Hà Nội). Ảnh: P.C
Lên top