Không để lãng phí dù chỉ là một liều vaccine COVID-19

Người dân tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang).
Người dân tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang).
Người dân tiêm phòng vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang).
Lên top