Không để "lang băm" nhập nhèm hoạt động

Ông Nguyễn Bá Nho từng 4 lần bị đình chỉ hành nghề bốc thuốc không có giấy phép. Ảnh: Lệ Hà
Ông Nguyễn Bá Nho từng 4 lần bị đình chỉ hành nghề bốc thuốc không có giấy phép. Ảnh: Lệ Hà
Ông Nguyễn Bá Nho từng 4 lần bị đình chỉ hành nghề bốc thuốc không có giấy phép. Ảnh: Lệ Hà
Lên top