Khắc phục hậu quả sự cố môi trường do Formosa gây ra:

Không để học sinh vì khó khăn phải bỏ học

Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ
Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ
Khám bệnh miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Ảnh: Hưng Thơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM