Không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập

Sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: T.V
Sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: T.V
Sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: T.V
Lên top