Không để công tác thanh tra gây gánh nặng cho xã hội và doanh nghiệp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)