Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không để công tác thanh tra gây gánh nặng cho xã hội và doanh nghiệp

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)