Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá: Không ai giám sát đối tượng tuyển sinh!

Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Nguồn: KLAND
Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Nguồn: KLAND
Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Nguồn: KLAND
Lên top