Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá

Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã đứng ra chủ trì tuyển được 439 học sinh THPT trên toàn quốc dù không đạt điểm chuẩn vẫn được nhập học ở nhiều trường đại học tại Việt Nam. Nguồn: KLAND
Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã đứng ra chủ trì tuyển được 439 học sinh THPT trên toàn quốc dù không đạt điểm chuẩn vẫn được nhập học ở nhiều trường đại học tại Việt Nam. Nguồn: KLAND
Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã đứng ra chủ trì tuyển được 439 học sinh THPT trên toàn quốc dù không đạt điểm chuẩn vẫn được nhập học ở nhiều trường đại học tại Việt Nam. Nguồn: KLAND
Lên top