Không dám nhận bàn giao hàng ngàn hécta vì rừng đã trọc hóa

Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: Khánh An
Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: Khánh An
Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai. Ảnh: Khánh An
Lên top