Không cứng nhắc, cực đoan trong phòng chống dịch

Việc ngăn sông cấm trợ, phòng chống dịch cực đoan có thể dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản. Ảnh: Kh.V
Việc ngăn sông cấm trợ, phòng chống dịch cực đoan có thể dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản. Ảnh: Kh.V
Việc ngăn sông cấm trợ, phòng chống dịch cực đoan có thể dẫn đến việc đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản. Ảnh: Kh.V
Lên top