Không còn ùn tắc tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ

Mọi phương tiện lưu thông bình thường qua chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: TT
Mọi phương tiện lưu thông bình thường qua chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: TT
Mọi phương tiện lưu thông bình thường qua chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: TT
Lên top