Không còn "cụ rùa" nào sống trong hồ Hoàn Kiếm

Qua kéo lưới không phát hiện thấy cụ rùa nào - Ảnh Cường Ngô
Qua kéo lưới không phát hiện thấy cụ rùa nào - Ảnh Cường Ngô