Không có thiệt hại về người trong vụ cháy ở thị xã Phổ Yên đêm 28.6

Lên top