Không có giấy xét nghiệm, người địa phương cũng không được vào Trà Vinh

Lên top