Không có giấy xét nghiệm COVID-19, lao xe vào tổ công tác để thông chốt

Không có giấy đi đường cùng giấy xét nghiệm COVID-19, lái xe cố tình lao vào tổ công tác để vào địa bàn. Ảnh: CTV.
Không có giấy đi đường cùng giấy xét nghiệm COVID-19, lái xe cố tình lao vào tổ công tác để vào địa bàn. Ảnh: CTV.
Không có giấy đi đường cùng giấy xét nghiệm COVID-19, lái xe cố tình lao vào tổ công tác để vào địa bàn. Ảnh: CTV.
Lên top