Không có gạo, cha nghèo góp bí, củi khô đưa con đến trường

A Nghị hái quả bí từ rẫy để cùng con mang đến trường. Ảnh: T.T
A Nghị hái quả bí từ rẫy để cùng con mang đến trường. Ảnh: T.T
A Nghị hái quả bí từ rẫy để cùng con mang đến trường. Ảnh: T.T
Lên top