Không có đầu ra vì dịch COVID-19, sứa nổi trắng vịnh Hạ Long

Cứ vài chục mét lại bắt gặp những con sứa lớn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thuận
Cứ vài chục mét lại bắt gặp những con sứa lớn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thuận
Cứ vài chục mét lại bắt gặp những con sứa lớn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thuận
Lên top