Không có chuyện xả nước hồ chứa để thi công dự án điện mặt trời

Lên top