Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không có chuyện khôi phục chức cho Giám đốc BV Hoà Bình

Ông Trương Quý Dương. Ảnh: Tienphong
Ông Trương Quý Dương. Ảnh: Tienphong