Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Không có chuyện dừng làm hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục

Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Lên top