Không có chuyện dừng làm hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục

Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.
Lên top