Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Xếp hàng đo thân nhiệt, sát trùng tay trước khi vào chợ Hạ Long 1, sáng 27.3.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xếp hàng đo thân nhiệt, sát trùng tay trước khi vào chợ Hạ Long 1, sáng 27.3.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xếp hàng đo thân nhiệt, sát trùng tay trước khi vào chợ Hạ Long 1, sáng 27.3.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top