Không có chuyện đình chỉ chức Giám đốc CDC Hải Dương

Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Lên top