Không có chuyện cháy tượng đài tại Cà Mau

Hình ảnh tượng đài Cà Mau có khói bốc lên, trên mạng xã hội cho là cháy (ảnh chụp màn hình từ clip)
Hình ảnh tượng đài Cà Mau có khói bốc lên, trên mạng xã hội cho là cháy (ảnh chụp màn hình từ clip)
Hình ảnh tượng đài Cà Mau có khói bốc lên, trên mạng xã hội cho là cháy (ảnh chụp màn hình từ clip)
Lên top