Không có ca mới mắc COVID-19, 910 ca đã điều trị khỏi

Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương.
Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương.
Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương.
Lên top