Không chứng minh được rời quê trước 15.12, 2 người Chí Linh phải đi cách ly

Tổ Công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Quảng Long làm việc với 2 nam thanh niên từ Hải Dương đến địa bàn xã Quảng Long. Ảnh: Thanh Trường
Tổ Công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Quảng Long làm việc với 2 nam thanh niên từ Hải Dương đến địa bàn xã Quảng Long. Ảnh: Thanh Trường
Tổ Công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Quảng Long làm việc với 2 nam thanh niên từ Hải Dương đến địa bàn xã Quảng Long. Ảnh: Thanh Trường
Lên top