Không chỉ nick Facebook "bay màu" đâu, nguy cơ còn bị phạt tiền triệu

Thậm trọng với những thông tin trên Facebook. Ảnh MH
Thậm trọng với những thông tin trên Facebook. Ảnh MH
Thậm trọng với những thông tin trên Facebook. Ảnh MH
Lên top