Khống chế dịch bệnh, Sầm Sơn tiếp tục kích cầu đón du khách

Chốt kiểm dịch tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du
Chốt kiểm dịch tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du
Chốt kiểm dịch tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du
Lên top