Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BỘ CÔNG THƯƠNG:

Không chấp nhận đơn nghỉ đi chữa bệnh của Cựu Tổng giám đốc PVtex